Ubezpieczenie zdrowotne w czasie Pandemii.

Kto ponosi koszt leczenia pracownika niezdolnego do pracy z powodu Covid-19 w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego? Jakie wsparcie może być przyznane osobie chorej? Jakie warunki należy spełnić by otrzymać wsparcie?